Visa allt om Tomex Sweden AB
Visa allt om Tomex Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 163 235 156 624 125 565 127 307 157 932
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 277 1 515 1 766 585 560
Resultat efter finansnetto 2 064 1 095 1 414 267 -18
Årets resultat 1 033 484 553 -25 -20
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 120 161 124 165
Omsättningstillgångar 23 127 36 054 30 442 17 675 27 599
Tillgångar 23 184 36 174 30 603 17 798 27 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 525 1 493 1 008 455 480
Obeskattade reserver 895 445 240 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 131 17 984 16 221 1 930 8 218
Kortfristiga skulder 16 633 16 253 13 132 15 412 19 066
Skulder och eget kapital 23 184 36 174 30 603 17 798 27 764
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 2 495 2 466 2 774 2 943 3 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 1 003 1 041 1 053 1 131 1 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 163 235 156 624 125 565 127 307 157 932
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 27 206 26 104 20 928 21 218 22 562
Personalkostnader per anställd (tkr) 592 596 649 690 631
Rörelseresultat, EBITDA 2 340 1 577 1 818 626 601
Nettoomsättningförändring 4,22% 24,74% -1,37% -19,39% -%
Du Pont-modellen 9,82% 4,19% 5,77% 3,30% 2,06%
Vinstmarginal 1,39% 0,97% 1,41% 0,46% 0,36%
Bruttovinstmarginal 12,81% 10,27% 4,41% 9,64% 4,52%
Rörelsekapital/omsättning 3,98% 12,64% 13,79% 1,78% 5,40%
Soliditet 13,90% 5,09% 3,91% 2,56% 1,73%
Kassalikviditet 97,82% 139,27% 127,13% 75,14% 112,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...