Visa allt om Jugra AB
Visa allt om Jugra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -13 -18 -4 -12
Resultat efter finansnetto -11 312 115 33 1 935
Årets resultat -1 178 64 21 1 935
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 100 2 100 2 156 1 955 0
Omsättningstillgångar 207 383 6 81 2 005
Tillgångar 2 307 2 483 2 161 2 036 2 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 622 2 248 2 070 2 006 1 985
Obeskattade reserver 107 118 37 6 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 10
Kortfristiga skulder 577 117 54 24 10
Skulder och eget kapital 2 307 2 483 2 161 2 036 2 005
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 180 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -13 -18 -4 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 73,93% 94,24% 97,12% 98,74% 99,00%
Kassalikviditet 35,88% 327,35% 11,11% 337,50% 20 050,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...