Visa allt om TreDoffice AB
Visa allt om TreDoffice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 887 -1 -2 0 0
Resultat efter finansnetto -10 435 -541 -447 1 0
Årets resultat 0 0 0 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 084 26 239 26 712 0 0
Omsättningstillgångar 0 542 447 51 50
Tillgångar 29 085 26 781 27 158 51 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 340 7 340 7 339 51 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 033 1 033 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 712 18 409 19 819 0 0
Skulder och eget kapital 29 085 26 781 27 158 51 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 887 -1 -2 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 25,24% 27,41% 27,02% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 0,00% 2,94% 2,26% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...