Visa allt om Get Air Tan Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 615 937 301 380 44
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 712 227 49 36 -25
Resultat efter finansnetto 712 227 48 36 -23
Årets resultat 416 133 28 32 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 9 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 177 397 149 163 275
Tillgångar 1 235 406 149 163 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 485 219 86 59 27
Obeskattade reserver 247 69 12 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 28 15 0 0
Kortfristiga skulder 449 90 36 105 248
Skulder och eget kapital 1 235 406 149 163 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 339 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 230 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 150 0 0 0
Omsättning 2 615 937 301 380 44
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 615 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 727 229 49 36 -25
Nettoomsättningförändring 179,08% 211,30% -20,79% 763,64% -%
Du Pont-modellen 57,65% 55,91% 32,89% 22,09% -8,36%
Vinstmarginal 27,23% 24,23% 16,28% 9,47% -52,27%
Bruttovinstmarginal 65,77% 47,17% 53,82% 55,00% 59,09%
Rörelsekapital/omsättning 27,84% 32,76% 37,54% 15,26% 61,36%
Soliditet 54,87% 67,20% 64,00% 36,20% 9,82%
Kassalikviditet 244,54% 353,33% 194,44% 78,10% 16,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...