Visa allt om Sublima AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 2 023 1 874 1 525 1 137
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 268 95 142 478
Resultat efter finansnetto 268 92 142 728
Årets resultat 155 70 79 493
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 256 179 115
Omsättningstillgångar 989 1 295 1 043 970
Tillgångar 1 328 1 551 1 222 1 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 847 691 622 543
Obeskattade reserver 234 166 166 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 281 3 0
Kortfristiga skulder 245 413 432 411
Skulder och eget kapital 1 328 1 551 1 222 1 085
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 804 588 432 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 398 283 202 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 2 023 1 874 1 525 1 137
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 012 937 1 525 1 137
Personalkostnader per anställd (tkr) 607 438 639 355
Rörelseresultat, EBITDA 268 95 142 478
Nettoomsättningförändring 7,95% 22,89% 34,12% -%
Du Pont-modellen 20,18% 6,19% 11,62% 67,10%
Vinstmarginal 13,25% 5,12% 9,31% 64,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,78% 47,07% 40,07% 49,16%
Soliditet 77,52% 52,90% 60,91% 58,94%
Kassalikviditet 403,67% 313,56% 241,44% 236,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...