Visa allt om Erik Lindgren Måleri AB
Visa allt om Erik Lindgren Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 145 843 682 655 850
Övrig omsättning - 18 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 121 65 53 128
Resultat efter finansnetto 85 121 65 53 127
Årets resultat 50 71 37 29 71
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 158 131 36 53 70
Omsättningstillgångar 282 250 213 206 165
Tillgångar 440 381 249 259 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 197 127 120 121
Obeskattade reserver 111 91 61 44 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 4 6 0
Kortfristiga skulder 132 84 58 89 83
Skulder och eget kapital 440 381 249 259 235
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 482 334 271 283 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 165 102 86 89 81
Utdelning till aktieägare 0 50 0 30 30
Omsättning 1 145 861 682 655 850
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 573 422 682 655 850
Personalkostnader per anställd (tkr) 338 219 358 376 342
Rörelseresultat, EBITDA 133 145 82 70 144
Nettoomsättningförändring 35,82% 23,61% 4,12% -22,94% -%
Du Pont-modellen 19,55% 31,76% 26,10% 20,46% 54,47%
Vinstmarginal 7,51% 14,35% 9,53% 8,09% 15,06%
Bruttovinstmarginal 82,53% 80,07% 83,87% 81,53% 66,35%
Rörelsekapital/omsättning 13,10% 19,69% 22,73% 17,86% 9,65%
Soliditet 64,45% 70,34% 70,11% 58,85% 61,21%
Kassalikviditet 213,64% 297,62% 367,24% 231,46% 198,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...