Visa allt om Fyra och Partners AB
Visa allt om Fyra och Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 428 484 461 1 855 475
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 52 147 438 47
Resultat efter finansnetto -11 52 146 438 47
Årets resultat 30 40 114 249 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 505 794 687 785 179
Tillgångar 555 794 687 785 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 337 298 333 84
Obeskattade reserver 50 100 100 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 70 279 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 78 289 352 95
Skulder och eget kapital 555 794 687 785 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 161 207 0 265 95
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 51 68 0 80 27
Utdelning till aktieägare 0 0 155 149 0
Omsättning 428 484 461 1 855 475
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 428 484 461 1 855 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 298 3 345 121
Rörelseresultat, EBITDA -11 52 147 438 47
Nettoomsättningförändring -11,57% 4,99% -75,15% 290,53% -%
Du Pont-modellen -1,98% 6,55% 21,40% 55,80% 26,26%
Vinstmarginal -2,57% 10,74% 31,89% 23,61% 9,89%
Bruttovinstmarginal 65,19% 85,33% 59,87% 50,94% 62,11%
Rörelsekapital/omsättning 102,10% 147,93% 86,33% 23,34% 17,68%
Soliditet 73,15% 52,27% 54,73% 51,81% 46,93%
Kassalikviditet 742,65% 1 017,95% 237,72% 223,01% 188,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...