Visa allt om Linkin Holding AB
Visa allt om Linkin Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -8 0 -2 -10 -9
Resultat efter finansnetto 164 162 170 -2 -10 -9
Årets resultat 164 162 170 -2 -6 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 124 116 113 2 2 41
Tillgångar 224 216 213 102 102 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 215 214 44 46 41
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 1 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 57 56 100
Skulder och eget kapital 224 216 213 102 102 141
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 156 156 160 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -8 0 -2 -10 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 99,54% 100,47% 43,14% 45,10% 29,08%
Kassalikviditet -% -% -% 3,51% 3,57% 41,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...