Visa allt om Alf Karlsson, Projektledning AB
Visa allt om Alf Karlsson, Projektledning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 837 1 441 2 056 1 749 1 313
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 157 -174 578 500 906
Resultat efter finansnetto 149 -181 582 509 908
Årets resultat 85 6 337 274 497
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 720 902 542 442 0
Omsättningstillgångar 768 761 1 186 941 1 020
Tillgångar 1 488 1 664 1 728 1 383 1 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 725 868 681 547
Obeskattade reserver 359 321 513 366 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 256 10 0 17
Kortfristiga skulder 315 362 336 336 226
Skulder och eget kapital 1 488 1 664 1 728 1 383 1 020
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 791 843 741 653 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 375 392 363 272 13
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 140
Omsättning 1 837 1 441 2 056 1 749 1 313
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 919 721 1 028 875 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 603 649 571 476 -
Rörelseresultat, EBITDA 157 -138 598 518 906
Nettoomsättningförändring 27,48% -29,91% 17,55% 33,21% -%
Du Pont-modellen 10,62% -10,40% 33,68% 36,73% 89,02%
Vinstmarginal 8,60% -12,01% 28,31% 29,05% 69,15%
Bruttovinstmarginal 98,75% 99,38% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,66% 27,69% 41,34% 34,59% 60,47%
Soliditet 73,25% 58,62% 73,39% 68,74% 70,25%
Kassalikviditet 243,81% 210,22% 352,98% 280,06% 451,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...