Visa allt om Vasastans Nagelcenter AB
Visa allt om Vasastans Nagelcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 451 1 388 1 486 713 538
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 265 76 273 15 1
Resultat efter finansnetto 264 75 273 15 1
Årets resultat 205 59 213 10 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 524 559 482 255 98
Tillgångar 524 559 482 255 98
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 387 182 273 60 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 35
Kortfristiga skulder 137 377 208 195 13
Skulder och eget kapital 524 559 482 255 98
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 266 145 165 5 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 67 39 51 31 8
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0
Omsättning 1 451 1 388 1 486 713 538
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 726 694 743 713 538
Personalkostnader per anställd (tkr) 161 114 74 71 34
Rörelseresultat, EBITDA 265 76 273 15 1
Nettoomsättningförändring 4,54% -6,59% 108,42% 32,53% -%
Du Pont-modellen 50,57% 13,60% 56,64% 5,88% 1,02%
Vinstmarginal 18,26% 5,48% 18,37% 2,10% 0,19%
Bruttovinstmarginal 69,12% 48,34% 52,36% 58,91% 64,50%
Rörelsekapital/omsättning 26,67% 13,11% 18,44% 8,42% 15,80%
Soliditet 73,85% 32,56% 56,64% 23,53% 51,02%
Kassalikviditet 321,17% 91,25% 193,75% 88,72% 607,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...