Visa allt om Specie AB
Visa allt om Specie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -669 -35 -25 -15 -129
Resultat efter finansnetto -23 3 464 -154 174 64 713
Årets resultat -193 724 -209 -151 64 194
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 536 19 932 12 947 6 560 3 766
Omsättningstillgångar 43 327 44 246 50 366 57 752 61 014
Tillgångar 63 863 64 178 63 314 64 312 64 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 505 64 038 63 313 63 793 64 244
Obeskattade reserver 0 140 0 290 290
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 358 0 0 229 246
Skulder och eget kapital 63 863 64 178 63 314 64 312 64 780
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 335 340 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -669 -35 -25 -15 -129
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 99,44% 99,95% 100,00% 99,53% 99,50%
Kassalikviditet 12 102,51% -% -% 25 219,21% 24 802,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...