Visa allt om Spendency AB
Visa allt om Spendency AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 227 15 0 0 1 113 618
Övrig omsättning - - 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 571 -264 10 -6 107 217
Resultat efter finansnetto -1 571 -264 10 -6 107 217
Årets resultat -1 167 -264 9 -6 79 160
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 100 1 958 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 307 3 385 83 58 368 633
Tillgångar 4 407 5 343 83 58 368 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 623 4 789 53 45 289 210
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 785 553 29 14 79 424
Skulder och eget kapital 4 407 5 343 83 58 368 633
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 238 0
Omsättning 227 15 10 0 1 113 618
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 310 -8 10 -6 107 217
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 80,10% -%
Du Pont-modellen -35,65% -4,94% -% -% 29,08% 34,28%
Vinstmarginal -692,07% -1 760,00% -% -% 9,61% 35,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 670,48% 18 880,00% -% -% 25,97% 33,82%
Soliditet 82,21% 89,63% 63,86% 77,59% 78,53% 33,18%
Kassalikviditet 293,89% 612,12% 286,21% 414,29% 465,82% 149,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...