Visa allt om GN Assistans AB
Visa allt om GN Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 803 2 548 2 731 2 690 2 602
Övrig omsättning - 13 137 178 55
Rörelseresultat (EBIT) 111 136 334 660 17
Resultat efter finansnetto 107 143 336 662 17
Årets resultat 83 111 390 365 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 208 0 0 0
Omsättningstillgångar 574 443 1 114 1 089 693
Tillgångar 778 651 1 114 1 089 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 259 336 545 426 61
Obeskattade reserver 0 0 0 166 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 5 0 0 0
Kortfristiga skulder 513 310 569 497 632
Skulder och eget kapital 778 651 1 114 1 089 693
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 865 1 670 1 756 1 540 1 806
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 634 597 621 475 663
Utdelning till aktieägare 80 160 320 271 0
Omsättning 2 803 2 561 2 868 2 868 2 657
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 467 425 455 448 434
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 381 400 349 416
Rörelseresultat, EBITDA 111 136 334 660 17
Nettoomsättningförändring 10,01% -6,70% 1,52% 3,38% -%
Du Pont-modellen 14,65% 22,12% 30,16% 60,79% 2,60%
Vinstmarginal 4,07% 5,65% 12,30% 24,61% 0,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,18% 5,22% 19,96% 22,01% 2,34%
Soliditet 33,29% 51,61% 48,92% 50,35% 8,80%
Kassalikviditet 111,89% 142,90% 195,78% 219,11% 109,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...