Visa allt om CDESIGN Köpmanholmen AB
Visa allt om CDESIGN Köpmanholmen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 987 1 577 1 817 1 776 2 404
Övrig omsättning 11 17 25 - -
Rörelseresultat (EBIT) 346 58 215 257 207
Resultat efter finansnetto 339 44 194 231 180
Årets resultat 263 32 147 104 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 913 891 947 973 850
Omsättningstillgångar 186 33 114 303 409
Tillgångar 1 098 924 1 061 1 276 1 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 636 428 393 250 146
Obeskattade reserver 117 127 134 132 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 80 188 405 531
Kortfristiga skulder 298 289 346 488 536
Skulder och eget kapital 1 098 924 1 061 1 276 1 259
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 144 460 462 308 377
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 69 174 171 98 119
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0
Omsättning 1 998 1 594 1 842 1 776 2 404
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 987 789 909 888 1 202
Personalkostnader per anställd (tkr) 223 324 342 239 270
Rörelseresultat, EBITDA 354 84 241 263 207
Nettoomsättningförändring 26,00% -13,21% 2,31% -26,12% -%
Du Pont-modellen 31,51% 6,28% 20,26% 20,22% 16,52%
Vinstmarginal 17,41% 3,68% 11,83% 14,53% 8,65%
Bruttovinstmarginal 51,79% 62,52% 64,67% 56,31% 39,73%
Rörelsekapital/omsättning -5,64% -16,23% -12,77% -10,42% -5,28%
Soliditet 66,23% 57,04% 46,89% 27,22% 14,35%
Kassalikviditet 62,42% 11,42% 32,95% 62,09% 76,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...