Visa allt om Blacktip AB
Visa allt om Blacktip AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 839 1 096 910 1 067 700
Övrig omsättning - - - 14 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 192 258 242 211
Resultat efter finansnetto -2 192 258 244 211
Årets resultat -3 110 200 177 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 713 557 402 414 558
Tillgångar 713 557 402 414 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 161 251 227 204
Obeskattade reserver 49 49 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 507 348 151 187 354
Skulder och eget kapital 713 557 402 414 558
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 443 424 326 414 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 223 283 128 153 99
Utdelning till aktieägare 0 0 200 176 154
Omsättning 839 1 096 910 1 081 700
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 839 1 096 910 1 067 700
Personalkostnader per anställd (tkr) 683 721 463 575 382
Rörelseresultat, EBITDA -2 192 258 242 211
Nettoomsättningförändring -23,45% 20,44% -14,71% 52,43% -%
Du Pont-modellen -0,28% 34,47% 64,43% 58,94% 37,81%
Vinstmarginal -0,24% 17,52% 28,46% 22,87% 30,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,55% 19,07% 27,58% 21,27% 29,14%
Soliditet 27,52% 35,77% 62,44% 54,83% 36,56%
Kassalikviditet 140,63% 160,06% 266,23% 221,39% 157,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...