Visa allt om Midasgapet 4 AB
Visa allt om Midasgapet 4 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 -12 -24 -505 -10
Resultat efter finansnetto 676 29 272 307 612
Årets resultat 392 14 147 142 323
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 266 245 245 245 245
Omsättningstillgångar 0 966 1 082 952 677
Tillgångar 3 266 1 211 1 327 1 197 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 080 677 663 515 373
Obeskattade reserver 495 325 325 250 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 691 209 339 431 388
Skulder och eget kapital 3 266 1 211 1 327 1 197 922
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 245 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - - 0 222 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 471 -
Rörelseresultat, EBITDA -32 -12 -24 -505 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 44,89% 76,84% 69,07% 58,42% 53,25%
Kassalikviditet 0,00% 462,20% 319,17% 220,88% 174,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...