Visa allt om HälsoVent Plus AB
Visa allt om HälsoVent Plus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 743 4 146 3 501 2 696 1 418
Övrig omsättning 122 204 116 - -
Rörelseresultat (EBIT) 781 553 516 329 107
Resultat efter finansnetto 779 555 520 332 109
Årets resultat 449 320 300 182 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 832 1 399 1 025 682 249
Tillgångar 1 832 1 399 1 025 682 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 974 681 517 312 130
Obeskattade reserver 556 357 216 84 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 33 38 62
Kortfristiga skulder 302 361 259 248 56
Skulder och eget kapital 1 832 1 399 1 025 682 249
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 280 178
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 187 1 486 1 184 240 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 401 506 368 178 115
Utdelning till aktieägare 700 156 156 95 0
Omsättning 3 865 4 350 3 617 2 696 1 418
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 749 829 700 1 348 709
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 398 311 352 246
Rörelseresultat, EBITDA 781 553 516 329 107
Nettoomsättningförändring -9,72% 18,42% 29,86% 90,13% -%
Du Pont-modellen 42,63% 39,67% 50,73% 48,68% 43,78%
Vinstmarginal 20,87% 13,39% 14,85% 12,31% 7,69%
Bruttovinstmarginal 72,13% 66,52% 64,84% 47,89% 55,43%
Rörelsekapital/omsättning 40,88% 25,04% 21,88% 16,10% 13,61%
Soliditet 76,84% 68,58% 66,88% 54,83% 52,21%
Kassalikviditet 606,62% 387,53% 395,75% 275,00% 444,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...