Visa allt om HAFIN Properties AB
Visa allt om HAFIN Properties AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -90
Resultat efter finansnetto -41 -403
Årets resultat 259 -403
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 6 370 8 620
Omsättningstillgångar 643 252
Tillgångar 7 013 8 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 906 2 647
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 3 356 5 520
Kortfristiga skulder 752 705
Skulder och eget kapital 7 013 8 872
Löner & utdelning (tkr)
2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -39 -90
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 41,44% 29,84%
Kassalikviditet 85,51% 35,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...