Visa allt om Laser Focus Clinique Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 1 955 1 240 1 862 1 771 461
Övrig omsättning 231 157 416 189 32
Rörelseresultat (EBIT) 380 -112 -9 -33 -58
Resultat efter finansnetto 365 -125 -11 -34 -65
Årets resultat 224 -125 -11 -34 -65
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 56 48 49 48
Omsättningstillgångar 445 167 294 330 282
Tillgångar 539 223 341 379 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 -70 55 51 50
Obeskattade reserver 61 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 119 190 0 0 0
Kortfristiga skulder 204 101 286 328 280
Skulder och eget kapital 539 223 341 379 330
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 506 417 855 630 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 166 135 301 221 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 186 1 397 2 278 1 960 493
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 978 620 621 886 231
Personalkostnader per anställd (tkr) 373 272 385 432 66
Rörelseresultat, EBITDA 383 -88 4 -20 -55
Nettoomsättningförändring 57,66% -33,40% 5,14% 284,16% -%
Du Pont-modellen 70,50% -50,22% -2,64% -8,71% -17,58%
Vinstmarginal 19,44% -9,03% -0,48% -1,86% -12,58%
Bruttovinstmarginal 71,61% 76,37% 86,73% 86,00% 88,29%
Rörelsekapital/omsättning 12,33% 5,32% 0,43% 0,11% 0,43%
Soliditet 37,58% -31,39% 16,13% 13,46% 15,15%
Kassalikviditet 151,47% 94,06% 77,62% 64,02% 98,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...