Visa allt om Laser Focus Clinique Sverige AB
Visa allt om Laser Focus Clinique Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 2 157 1 955 1 240 1 862 1 771 461
Övrig omsättning 191 231 157 416 189 32
Rörelseresultat (EBIT) 36 380 -112 -9 -33 -58
Resultat efter finansnetto 26 365 -125 -11 -34 -65
Årets resultat 6 224 -125 -11 -34 -65
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 94 56 48 49 48
Omsättningstillgångar 397 445 167 294 330 282
Tillgångar 483 539 223 341 379 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 155 -70 55 51 50
Obeskattade reserver 63 61 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 119 190 0 0 0
Kortfristiga skulder 186 204 101 286 328 280
Skulder och eget kapital 483 539 223 341 379 330
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 892 506 417 855 630 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 232 166 135 301 221 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 348 2 186 1 397 2 278 1 960 493
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 719 978 620 621 886 231
Personalkostnader per anställd (tkr) 418 373 272 385 432 66
Rörelseresultat, EBITDA 44 383 -88 4 -20 -55
Nettoomsättningförändring 10,33% 57,66% -33,40% 5,14% 284,16% -%
Du Pont-modellen 7,45% 70,50% -50,22% -2,64% -8,71% -17,58%
Vinstmarginal 1,67% 19,44% -9,03% -0,48% -1,86% -12,58%
Bruttovinstmarginal 75,06% 71,61% 76,37% 86,73% 86,00% 88,29%
Rörelsekapital/omsättning 9,78% 12,33% 5,32% 0,43% 0,11% 0,43%
Soliditet 48,89% 37,58% -31,39% 16,13% 13,46% 15,15%
Kassalikviditet 124,73% 151,47% 94,06% 77,62% 64,02% 98,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...