Visa allt om Hoppet af Häverö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -110 -118 -67 -27 -5
Resultat efter finansnetto 34 623 1 162 10 627 -9
Årets resultat 34 623 1 108 10 627 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 616 2 672 2 466 2 269 107
Omsättningstillgångar 37 024 5 470 7 391 8 442 45
Tillgångar 40 640 8 142 9 857 10 710 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 580 8 057 9 756 10 668 41
Obeskattade reserver 33 33 33 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 52 68 42 111
Skulder och eget kapital 40 640 8 142 9 857 10 710 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 000 1 600 1 200 520 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -37 -49 -67 -27 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 99,92% 99,27% 99,24% 99,61% 26,97%
Kassalikviditet 137 125,93% 10 519,23% 10 869,12% 20 100,00% 40,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...