Visa allt om Stockholm Specialdesign AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 729 662 473 237 712
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 28 45 -73 210
Resultat efter finansnetto 43 29 47 -68 211
Årets resultat 31 24 37 -68 155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 599 583 495 505 543
Tillgångar 599 583 495 505 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 229 198 174 137 205
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 371 385 322 368 337
Skulder och eget kapital 599 583 495 505 543
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 147 79 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 281 312 - 0 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 75 87 38 20 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 729 662 473 237 712
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 729 331 473 237 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 200 185 99 263
Rörelseresultat, EBITDA 43 28 45 -73 210
Nettoomsättningförändring 10,12% 39,96% 99,58% -66,71% -%
Du Pont-modellen 7,18% 4,97% 9,70% -13,47% 38,86%
Vinstmarginal 5,90% 4,38% 10,15% -28,69% 29,63%
Bruttovinstmarginal 85,46% 87,01% 87,53% 84,81% 93,40%
Rörelsekapital/omsättning 31,28% 29,91% 36,58% 57,81% 28,93%
Soliditet 38,23% 33,96% 35,15% 27,13% 37,75%
Kassalikviditet 161,46% 141,04% 153,73% 137,23% 161,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...