Visa allt om Bjärebyholding AB
Visa allt om Bjärebyholding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -63 -54 -387 -25 -25 -10
Resultat efter finansnetto 559 4 733 -100 763 3 821 82 356 -10
Årets resultat 559 2 478 -100 763 3 821 82 356 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 193 243 243 1 1 25 062
Omsättningstillgångar 20 537 18 876 20 486 110 948 110 012 542
Tillgångar 20 730 19 119 20 729 110 949 110 013 25 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 624 10 066 7 588 108 418 107 413 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 25 000
Kortfristiga skulder 10 105 9 054 13 141 2 531 2 600 514
Skulder och eget kapital 20 730 19 119 20 729 110 949 110 013 25 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -63 -54 -387 -25 -25 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 51,25% 52,65% 36,61% 97,72% 97,64% 0,35%
Kassalikviditet 203,24% 208,48% 155,89% 4 383,56% 4 231,23% 105,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...