Visa allt om Palmlunds Olymp AB
Visa allt om Palmlunds Olymp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 *
Nettoomsättning 9 319 8 297 10 111 3 832 -
Övrig omsättning - - - 123 -
Rörelseresultat (EBIT) 446 136 336 -3 -
Resultat efter finansnetto 427 134 321 -2 -
Årets resultat 116 1 326 -8 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 1 979 1 709 261 242 -
Omsättningstillgångar 1 225 969 1 359 654 -
Tillgångar 3 204 2 678 1 619 895 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 655 539 539 212 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 104 -
Långfristiga skulder 0 400 0 0 -
Kortfristiga skulder 2 549 1 739 1 081 579 -
Skulder och eget kapital 3 204 2 678 1 619 895 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 4 430 4 194 5 085 1 864 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - -
Sociala kostnader 1 571 1 270 1 718 740 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 -
Omsättning 9 319 8 297 10 111 3 955 -
Nyckeltal
Antal anställda 13 14 13 9 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 717 593 778 426 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 375 500 296 -
Rörelseresultat, EBITDA 526 214 418 17 -
Nettoomsättningförändring 12,32% -17,94% -% -% -%
Du Pont-modellen 13,92% 5,12% 20,94% -0,22% -%
Vinstmarginal 4,79% 1,65% 3,35% -0,05% -%
Bruttovinstmarginal 91,49% 91,08% 92,53% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -14,21% -9,28% 2,75% 1,96% -%
Soliditet 20,44% 20,13% 33,29% 23,69% -%
Kassalikviditet 48,06% 55,72% 125,72% 112,95% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...