Visa allt om U-K-L Bygg AB
Visa allt om U-K-L Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 13 877 8 117 4 751 3 467 1 528
Övrig omsättning 172 56 19 118 33
Rörelseresultat (EBIT) 478 221 170 111 33
Resultat efter finansnetto 470 218 167 106 23
Årets resultat 254 122 92 44 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 455 122 63 94 125
Omsättningstillgångar 2 230 2 350 1 415 574 432
Tillgångar 3 684 2 473 1 477 668 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 262 200 108 64
Obeskattade reserver 265 135 79 34 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 270 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 693 2 075 1 198 526 494
Skulder och eget kapital 3 684 2 473 1 477 668 557
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 3 493 2 499 1 850 1 418 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 1 333 958 624 502 158
Utdelning till aktieägare 40 60 60 0 0
Omsättning 14 049 8 173 4 770 3 585 1 561
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 6 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 542 1 160 792 693 764
Personalkostnader per anställd (tkr) 544 501 417 389 324
Rörelseresultat, EBITDA 506 254 201 142 64
Nettoomsättningförändring 70,96% 70,85% 37,03% 126,90% -%
Du Pont-modellen 12,98% 8,94% 11,51% 16,62% 5,92%
Vinstmarginal 3,44% 2,72% 3,58% 3,20% 2,16%
Bruttovinstmarginal 50,95% 62,71% 78,45% 82,75% 78,01%
Rörelsekapital/omsättning -3,34% 3,39% 4,57% 1,38% -4,06%
Soliditet 17,99% 14,85% 17,71% 19,92% 11,49%
Kassalikviditet 80,51% 110,51% 112,85% 100,38% 78,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...