Visa allt om TIJJAN AB
Visa allt om TIJJAN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 120 1 170 1 129 1 166 1 201
Övrig omsättning - - - - 13
Rörelseresultat (EBIT) 33 87 10 12 18
Resultat efter finansnetto 31 85 8 9 17
Årets resultat 17 49 6 7 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 296 299 249 235 231
Tillgångar 296 299 249 235 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 122 73 68 61
Obeskattade reserver 30 22 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 155 176 168 171
Skulder och eget kapital 296 299 249 235 231
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 250 200 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 402 404 199 224 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 173 172 192 188 193
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 120 1 170 1 129 1 166 1 214
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 373 390 565 583 601
Personalkostnader per anställd (tkr) 193 194 325 313 344
Rörelseresultat, EBITDA 33 87 10 12 18
Nettoomsättningförändring -4,27% 3,63% -3,17% -2,91% -%
Du Pont-modellen 11,15% 29,10% 4,02% 5,11% 7,79%
Vinstmarginal 2,95% 7,44% 0,89% 1,03% 1,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,09% 12,31% 6,47% 5,75% 5,00%
Soliditet 54,86% 46,54% 29,32% 28,94% 26,41%
Kassalikviditet 233,07% 192,90% 141,48% 139,88% 135,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...