Visa allt om AES West AB
Visa allt om AES West AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 759 77 0 0 0
Övrig omsättning - - 50 - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 -8 -94 -25 -21
Resultat efter finansnetto 24 -8 -94 -25 -21
Årets resultat 24 -8 -94 -25 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 82 130 69 35 33
Tillgångar 82 130 69 35 33
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 57 65 31 29
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 73 4 4 4
Skulder och eget kapital 82 130 69 35 33
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 759 77 50 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 24 -8 -94 -25 -21
Nettoomsättningförändring 885,71% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 29,27% -6,15% -% -% -%
Vinstmarginal 3,16% -10,39% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 10,80% 74,03% -% -% -%
Soliditet 98,78% 43,85% 94,20% 88,57% 87,88%
Kassalikviditet -% 178,08% 1 725,00% 875,00% 825,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...