Visa allt om Stockholms KBT Praktik Lisa Grönblad AB
Visa allt om Stockholms KBT Praktik Lisa Grönblad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 526 1 256 1 193 1 443 1 533 1 160
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 267 312 253 269 489 341
Resultat efter finansnetto 267 312 253 268 489 341
Årets resultat 367 242 196 151 269 186
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 450 200 0 0 0
Omsättningstillgångar 467 403 623 817 830 653
Tillgångar 917 853 823 817 830 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 735 524 438 392 384 236
Obeskattade reserver 60 270 270 270 210 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 121 59 115 155 235 330
Skulder och eget kapital 917 853 823 817 830 653
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 264 - - - 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 420 0 253 488 363 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 221 172 169 171 146 222
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 120
Omsättning 1 526 1 256 1 193 1 443 1 533 1 160
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 443 1 533 1 160
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 765 702 595
Rörelseresultat, EBITDA 267 312 253 269 489 341
Nettoomsättningförändring 21,50% 5,28% -17,33% -5,87% 32,16% -%
Du Pont-modellen 29,23% 36,58% 30,86% 32,93% 58,92% 52,22%
Vinstmarginal 17,56% 24,84% 21,29% 18,64% 31,90% 29,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,67% 27,39% 42,58% 45,88% 38,81% 27,84%
Soliditet 85,26% 86,12% 78,81% 72,34% 64,91% 45,96%
Kassalikviditet 385,95% 683,05% 541,74% 527,10% 353,19% 197,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...