Visa allt om Stockholms KBT Praktik Lisa Grönblad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 256 1 193 1 443 1 533 1 160
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 312 253 269 489 341
Resultat efter finansnetto 312 253 268 489 341
Årets resultat 242 196 151 269 186
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 200 0 0 0
Omsättningstillgångar 403 623 817 830 653
Tillgångar 853 823 817 830 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 438 392 384 236
Obeskattade reserver 270 270 270 210 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 115 155 235 330
Skulder och eget kapital 853 823 817 830 653
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 264 - - - 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 253 488 363 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 172 169 171 146 222
Utdelning till aktieägare 156 156 150 143 120
Omsättning 1 256 1 193 1 443 1 533 1 160
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 443 1 533 1 160
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 765 702 595
Rörelseresultat, EBITDA 312 253 269 489 341
Nettoomsättningförändring 5,28% -17,33% -5,87% 32,16% -%
Du Pont-modellen 36,58% 30,86% 32,93% 58,92% 52,22%
Vinstmarginal 24,84% 21,29% 18,64% 31,90% 29,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,39% 42,58% 45,88% 38,81% 27,84%
Soliditet 86,12% 78,81% 72,34% 64,91% 45,96%
Kassalikviditet 683,05% 541,74% 527,10% 353,19% 197,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...