Visa allt om Anegrund & Dise Invest AB
Visa allt om Anegrund & Dise Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04
Nettoomsättning 0 0 0 2 159 392
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 -2 -32 105
Resultat efter finansnetto 1 444 1 550 -1 -2 68 105
Årets resultat 1 434 1 550 713 291 68 77
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 765 90 90 90 0
Omsättningstillgångar 1 439 885 847 461 224 247
Tillgångar 1 504 1 650 937 551 314 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 494 1 650 766 344 195 127
Obeskattade reserver 0 0 0 115 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 60
Kortfristiga skulder 10 0 171 93 120 61
Skulder och eget kapital 1 504 1 650 937 551 314 247
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 53 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 17 8
Utdelning till aktieägare 140 300 666 290 142 0
Omsättning 0 0 0 2 159 392
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 159 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 78 -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -1 -2 -32 105
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -98,74% -59,44% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -0,36% 21,66% 42,51%
Vinstmarginal -% -% -% -100,00% 42,77% 26,79%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 18 400,00% 65,41% 47,45%
Soliditet 99,34% 100,00% 81,75% 77,81% 62,10% 51,42%
Kassalikviditet 14 390,00% -% 495,32% 495,70% 186,67% 404,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...