Visa allt om Interpaint AB
Visa allt om Interpaint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 -13 -17 -24 0 -3
Resultat efter finansnetto -224 938 12 591 3 913 1 532 -89
Årets resultat -175 973 12 591 3 913 1 789 -89
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 084 6 034 6 000 6 000 6 000 6 000
Omsättningstillgångar 2 031 7 184 15 025 4 911 2 708 98
Tillgångar 8 115 13 218 21 025 10 911 8 708 6 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 398 2 573 15 704 5 513 3 300 1 511
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 800 0 0 2 886 4 587
Kortfristiga skulder 5 717 5 845 5 321 5 397 2 523 0
Skulder och eget kapital 8 115 13 218 21 025 10 911 8 708 6 098
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 400 1 200 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -45 -13 -17 -24 0 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 29,55% 19,47% 74,69% 50,53% 37,90% 24,78%
Kassalikviditet 35,53% 122,91% 282,37% 90,99% 107,33% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...