Visa allt om DYNAmore Nordic AB
Visa allt om DYNAmore Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 61 544 49 020 39 702 34 645 17 388
Övrig omsättning 316 650 306 - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 861 6 751 4 369 4 761 3 717
Resultat efter finansnetto 9 878 6 944 4 579 5 019 3 760
Årets resultat 7 675 5 426 5 307 2 653 2 065
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 538 399 318 363 35
Omsättningstillgångar 67 829 57 053 51 936 37 256 27 387
Tillgångar 68 367 57 451 52 254 37 620 27 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 175 15 500 10 074 4 768 2 115
Obeskattade reserver 0 0 46 2 303 945
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 192 41 951 42 134 30 550 24 362
Skulder och eget kapital 68 367 57 451 52 254 37 620 27 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 13 236 12 525 10 640 9 069 3 921
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 6 346 5 486 5 033 4 236 1 795
Utdelning till aktieägare 3 800 2 000 0 0 0
Omsättning 61 860 49 670 40 008 34 645 17 388
Nyckeltal
Antal anställda 23 21 19 18 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 676 2 334 2 090 1 925 2 898
Personalkostnader per anställd (tkr) 871 879 857 762 979
Rörelseresultat, EBITDA 10 092 6 928 4 522 4 798 3 721
Nettoomsättningförändring 25,55% 23,47% 14,60% 99,25% -%
Du Pont-modellen 14,46% 12,09% 8,77% 13,34% 13,72%
Vinstmarginal 16,07% 14,17% 11,55% 14,49% 21,64%
Bruttovinstmarginal 53,23% 56,42% 100,00% 59,39% 59,71%
Rörelsekapital/omsättning 33,53% 30,81% 24,69% 19,36% 17,40%
Soliditet 30,97% 26,98% 19,35% 17,19% 10,25%
Kassalikviditet 143,73% 136,00% 123,26% 121,95% 112,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...