Visa allt om Yourlink2asia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 143 4 418 4 929 4 373 6 475
Övrig omsättning 253 - 30 36 17
Rörelseresultat (EBIT) 329 -166 427 -4 -17
Resultat efter finansnetto 329 -167 428 -12 -19
Årets resultat 229 -167 413 -12 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 309 319 349 25
Omsättningstillgångar 555 266 722 443 731
Tillgångar 864 575 1 041 792 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 495 266 432 19 31
Obeskattade reserver 82 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 286 309 609 772 725
Skulder och eget kapital 864 575 1 041 792 756
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 5 396 4 418 4 959 4 409 6 492
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 329 -166 427 75 -17
Nettoomsättningförändring 16,41% -10,37% 12,71% -32,46% -%
Du Pont-modellen 38,08% -28,87% 41,11% -0,51% -2,25%
Vinstmarginal 6,40% -3,76% 8,68% -0,09% -0,26%
Bruttovinstmarginal 9,43% 6,45% 21,91% 10,59% 10,24%
Rörelsekapital/omsättning 5,23% -0,97% 2,29% -7,52% 0,09%
Soliditet 64,69% 46,26% 41,50% 2,40% 4,10%
Kassalikviditet 94,76% 86,08% 118,56% 15,93% 72,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...