Visa allt om Lostif Fastighet AB
Visa allt om Lostif Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5 280 6 129 1 713 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 443 3 261 1 019 -19 -21 -10
Resultat efter finansnetto 703 471 401 -21 -20 -10
Årets resultat 703 471 214 -21 -14 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 416 78 107 79 097 1 933 2 018 1 933
Omsättningstillgångar 3 271 8 286 9 613 9 20 40
Tillgångar 79 687 86 393 88 711 1 942 2 038 1 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 413 710 239 25 45 40
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 940 1 322 1 500 0 0 0
Långfristiga skulder 74 367 81 713 80 493 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 967 2 647 6 479 1 917 1 992 1 933
Skulder och eget kapital 79 687 86 393 88 711 1 942 2 038 1 973
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 34 18 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - -
Sociala kostnader 8 4 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 280 6 129 1 713 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 134 4 952 1 407 -19 -21 -10
Nettoomsättningförändring -13,85% 257,79% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,07% 3,79% 1,15% -% -% -%
Vinstmarginal 46,33% 53,39% 59,60% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5,76% 92,01% 182,95% -% -% -%
Soliditet 1,77% 0,82% 0,27% 1,29% 2,21% 2,03%
Kassalikviditet 110,25% 313,03% 148,37% 0,47% 1,00% 2,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...