Visa allt om HSB Stavgränd AB
Visa allt om HSB Stavgränd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 819 1 877 2 131 2 169 2 352
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 563 -50 581 435 448
Resultat efter finansnetto -196 -791 -252 -248 -552
Årets resultat 1 564 -1 032 -118 202 -552
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 030 47 327 28 604 27 145 26 262
Omsättningstillgångar 5 864 5 685 1 177 1 891 2 245
Tillgångar 53 894 53 012 29 781 29 036 28 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 138 575 734 552 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 916 4 012 0 0 0
Långfristiga skulder 47 000 47 000 28 000 28 000 28 000
Kortfristiga skulder 839 1 425 1 047 484 457
Skulder och eget kapital 53 894 53 012 29 781 29 036 28 507
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 819 1 877 2 131 2 169 2 352
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 490 265 750 602 627
Nettoomsättningförändring 50,19% -11,92% -1,75% -7,78% -%
Du Pont-modellen 1,05% -0,09% 1,96% 1,52% 1,59%
Vinstmarginal 20,01% -2,61% 27,45% 20,29% 19,22%
Bruttovinstmarginal 19,97% -2,66% 27,26% 20,06% 19,05%
Rörelsekapital/omsättning 178,25% 226,96% 6,10% 64,87% 76,02%
Soliditet 3,97% 1,08% 2,46% 1,90% 0,18%
Kassalikviditet 698,93% 398,95% 112,42% 390,70% 491,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...