Visa allt om Oduya Invest AB
Visa allt om Oduya Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -3 -28 -13 -12
Resultat efter finansnetto -81 -34 -256 -23 -12
Årets resultat -81 -34 -256 -23 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 313 1 466 1 439 959 125
Omsättningstillgångar 278 119 139 160 172
Tillgångar 1 590 1 585 1 579 1 119 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 66 100 65 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 490 1 519 1 479 1 054 210
Skulder och eget kapital 1 590 1 585 1 579 1 119 298
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -44 -3 -28 -13 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 6,29% 4,16% 6,33% 5,81% 29,53%
Kassalikviditet 18,66% 7,83% 9,40% 15,18% 81,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...