Visa allt om Advokatbyrån Katarina Hallnér AB
Visa allt om Advokatbyrån Katarina Hallnér AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 731 1 319 739 617 101
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 683 24 -5 51
Resultat efter finansnetto 40 683 25 -3 51
Årets resultat 31 400 19 2 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 79 114 149 174
Omsättningstillgångar 673 1 099 183 136 104
Tillgångar 717 1 178 297 285 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 499 99 80 78
Obeskattade reserver 177 177 7 7 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 150 150 150 150
Kortfristiga skulder 210 352 40 48 38
Skulder och eget kapital 717 1 178 297 285 278
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 312 312 312 234 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 98 98 98 74 -
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0
Omsättning 731 1 319 739 617 101
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 731 1 319 739 617 101
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 439 475 377 15
Rörelseresultat, EBITDA 75 718 59 30 51
Nettoomsättningförändring -44,58% 78,48% 19,77% 510,89% -%
Du Pont-modellen 5,58% 57,98% 8,08% -1,05% 18,35%
Vinstmarginal 5,47% 51,78% 3,25% -0,49% 50,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,34% 56,63% 19,35% 14,26% 65,35%
Soliditet 65,28% 54,08% 35,17% 29,88% 31,24%
Kassalikviditet 320,48% 312,22% 457,50% 283,33% 273,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...