Visa allt om Klas Berthelsson Konsult AB
Visa allt om Klas Berthelsson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 720 782 1 344 1 052 1 592
Övrig omsättning - - - 11 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 212 262 282 68
Resultat efter finansnetto 12 222 275 281 66
Årets resultat 3 152 157 152 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 73
Omsättningstillgångar 697 717 866 661 477
Tillgångar 697 717 866 661 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 218 216 209 101
Obeskattade reserver 192 187 162 91 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 100
Kortfristiga skulder 435 313 488 362 349
Skulder och eget kapital 697 717 866 661 550
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 52 0 467 424 936
Varav tantiem till styrelse & VD - - 200 150 150
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 37 0 151 139 295
Utdelning till aktieägare 3 150 150 150 25
Omsättning 720 782 1 344 1 063 1 592
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 720 782 1 344 1 052 1 592
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 - 617 563 1 224
Rörelseresultat, EBITDA 8 212 262 299 97
Nettoomsättningförändring -7,93% -41,82% 27,76% -33,92% -%
Du Pont-modellen 1,72% 30,96% 31,87% 43,57% 13,09%
Vinstmarginal 1,67% 28,39% 20,54% 27,38% 4,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,39% 51,66% 28,12% 28,42% 8,04%
Soliditet 31,53% 50,75% 39,53% 41,77% 18,36%
Kassalikviditet 160,23% 229,07% 177,46% 182,60% 136,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...