Visa allt om Edsvikens Måleri & Bygg AB
Visa allt om Edsvikens Måleri & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 7 215 7 896 7 552 7 561 6 842 8 247
Övrig omsättning 20 - - 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 70 100 -100 256 90 91
Resultat efter finansnetto 63 85 -117 238 74 78
Årets resultat 41 58 -19 130 40 38
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 152 228 323 133 189
Omsättningstillgångar 1 203 1 094 1 205 1 222 972 1 023
Tillgångar 1 203 1 246 1 433 1 545 1 105 1 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 338 297 239 258 128 88
Obeskattade reserver 0 0 0 97 37 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 176 210 245 169 583
Kortfristiga skulder 865 772 984 945 770 519
Skulder och eget kapital 1 203 1 246 1 433 1 545 1 105 1 212
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 718 2 826 2 689 2 360 2 058 1 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 106 1 183 1 216 1 073 1 013 569
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 235 7 896 7 552 7 583 6 842 8 247
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 902 987 944 945 977 1 375
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 537 497 442 459 374
Rörelseresultat, EBITDA 70 176 -5 313 147 187
Nettoomsättningförändring -8,62% 4,56% -0,12% 10,51% -17,04% -%
Du Pont-modellen 5,82% 8,03% -6,98% 16,57% 8,14% 7,51%
Vinstmarginal 0,97% 1,27% -1,32% 3,39% 1,32% 1,10%
Bruttovinstmarginal 73,82% 76,55% 74,96% 100,00% 100,00% 44,63%
Rörelsekapital/omsättning 4,68% 4,08% 2,93% 3,66% 2,95% 6,11%
Soliditet 28,10% 23,84% 16,68% 21,33% 14,05% 8,60%
Kassalikviditet 136,30% 141,71% 122,46% 118,20% 126,23% 197,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...