Visa allt om Tillmobil i Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2011-12
Nettoomsättning 16 894 4 987 973 459
Övrig omsättning 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 016 1 213 143 156
Resultat efter finansnetto 2 012 1 211 141 156
Årets resultat 1 056 697 78 114
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 230 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 085 2 864 236 221
Tillgångar 5 315 2 864 236 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 795 839 142 164
Obeskattade reserver 952 344 35 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 569 1 681 59 57
Skulder och eget kapital 5 315 2 864 236 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 2 644 651 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 794 150 0 0
Utdelning till aktieägare 1 300 150 0 100
Omsättning 16 895 4 987 973 459
Nyckeltal
Antal anställda 8 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 112 2 494 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 404 - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 016 1 213 143 156
Nettoomsättningförändring 238,76% 412,54% -% -%
Du Pont-modellen 37,93% 42,35% 60,59% 70,59%
Vinstmarginal 11,93% 24,32% 14,70% 33,99%
Bruttovinstmarginal 54,62% 80,15% 49,13% 50,11%
Rörelsekapital/omsättning 14,89% 23,72% 18,19% 35,73%
Soliditet 47,74% 38,66% 71,10% 74,21%
Kassalikviditet 197,94% 160,86% 83,05% 114,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...