Visa allt om Tillmobil i Norden AB
Visa allt om Tillmobil i Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2011-12
Nettoomsättning 16 894 4 987 973 459
Övrig omsättning 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 016 1 213 143 156
Resultat efter finansnetto 2 012 1 211 141 156
Årets resultat 1 056 697 78 114
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 230 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 085 2 864 236 221
Tillgångar 5 315 2 864 236 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 795 839 142 164
Obeskattade reserver 952 344 35 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 569 1 681 59 57
Skulder och eget kapital 5 315 2 864 236 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 2 644 651 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 794 150 0 0
Utdelning till aktieägare 1 300 150 0 100
Omsättning 16 895 4 987 973 459
Nyckeltal
Antal anställda 8 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 112 2 494 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 404 - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 016 1 213 143 156
Nettoomsättningförändring 238,76% 412,54% -% -%
Du Pont-modellen 37,93% 42,35% 60,59% 70,59%
Vinstmarginal 11,93% 24,32% 14,70% 33,99%
Bruttovinstmarginal 54,62% 80,15% 49,13% 50,11%
Rörelsekapital/omsättning 14,89% 23,72% 18,19% 35,73%
Soliditet 47,74% 38,66% 71,10% 74,21%
Kassalikviditet 197,94% 160,86% 83,05% 114,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...