Visa allt om Profidenzia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 1 297 1 125 1 395 1 379 993
Övrig omsättning - - 17 13 -
Rörelseresultat (EBIT) 322 295 770 589 100
Resultat efter finansnetto 319 305 639 483 156
Årets resultat 181 178 286 214 101
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 82 15 372 444
Omsättningstillgångar 1 846 1 379 1 675 1 150 537
Tillgångar 1 966 1 460 1 690 1 522 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 660 579 501 315 151
Obeskattade reserver 507 424 348 150 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 93 515 510
Kortfristiga skulder 799 458 748 541 320
Skulder och eget kapital 1 966 1 460 1 690 1 522 982
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 347 512
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 611 411 161 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 208 147 139 128 165
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 50
Omsättning 1 297 1 125 1 412 1 392 993
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 649 1 125 1 395 1 379 993
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 565 329 475 718
Rörelseresultat, EBITDA 322 295 770 589 100
Nettoomsättningförändring 15,29% -19,35% 1,16% 38,87% -%
Du Pont-modellen 16,43% 31,03% 46,15% 38,76% 20,26%
Vinstmarginal 24,90% 40,27% 55,91% 42,78% 20,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 80,72% 81,87% 66,45% 44,16% 21,85%
Soliditet 53,69% 62,31% 44,82% 27,96% 15,38%
Kassalikviditet 231,04% 301,09% 223,93% 212,57% 167,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...