Visa allt om AB Stålbröderna
Visa allt om AB Stålbröderna

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 33 286 21 548 26 056 18 088 12 972
Övrig omsättning 402 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 127 552 789 901 747
Resultat efter finansnetto 3 113 542 779 895 736
Årets resultat 2 279 401 470 487 428
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 903 825 991 532 488
Omsättningstillgångar 7 326 3 229 3 304 3 364 1 828
Tillgångar 9 229 4 054 4 296 3 895 2 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 434 655 704 834 478
Obeskattade reserver 719 548 534 377 150
Avsättningar (tkr) 40 150 100 0 0
Långfristiga skulder 917 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 119 2 700 2 957 2 684 1 689
Skulder och eget kapital 9 229 4 054 4 296 3 895 2 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 8 023 5 202 5 601 4 324 3 596
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 2 854 1 887 1 884 1 450 1 112
Utdelning till aktieägare 0 200 400 400 130
Omsättning 33 688 21 548 26 056 18 088 12 972
Nyckeltal
Antal anställda 20 13 13 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 664 1 658 2 004 1 644 1 441
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 551 588 516 527
Rörelseresultat, EBITDA 3 519 856 1 037 1 026 868
Nettoomsättningförändring 54,47% -17,30% 44,05% 39,44% -%
Du Pont-modellen 33,89% 13,62% 18,37% 23,13% 32,25%
Vinstmarginal 9,40% 2,56% 3,03% 4,98% 5,76%
Bruttovinstmarginal 49,23% 47,38% 43,21% 42,03% 59,91%
Rörelsekapital/omsättning 6,63% 2,45% 1,33% 3,76% 1,07%
Soliditet 32,45% 26,70% 26,08% 28,55% 25,41%
Kassalikviditet 143,11% 119,59% 111,73% 125,34% 82,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...