Visa allt om Byggbolaget i Köping AB
Visa allt om Byggbolaget i Köping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 671 728 907 684 584 772
Övrig omsättning - 54 145 19 - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 71 58 12 14 69
Resultat efter finansnetto 36 50 57 11 14 69
Årets resultat 28 39 45 9 10 49
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 141 1 143 120 0 0 0
Omsättningstillgångar 294 606 320 218 258 215
Tillgångar 1 435 1 749 440 218 258 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 203 163 119 109 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 568 616 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 636 930 276 99 148 116
Skulder och eget kapital 1 435 1 749 440 218 258 215
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 102 430 194 172 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 36 148 61 54 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 671 782 1 052 703 584 772
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 671 728 454 684 584 772
Personalkostnader per anställd (tkr) 238 140 291 254 226 321
Rörelseresultat, EBITDA 87 79 59 12 14 69
Nettoomsättningförändring -7,83% -19,74% 32,60% 17,12% -24,35% -%
Du Pont-modellen 4,11% 4,06% 13,18% 5,50% 5,43% 32,09%
Vinstmarginal 8,79% 9,75% 6,39% 1,75% 2,40% 8,94%
Bruttovinstmarginal 78,99% 59,89% 82,69% 76,17% 78,77% 79,79%
Rörelsekapital/omsättning -50,97% -44,51% 4,85% 17,40% 18,84% 12,82%
Soliditet 16,10% 11,61% 37,05% 54,59% 42,25% 46,05%
Kassalikviditet 39,78% 59,68% 92,39% 220,20% 174,32% 185,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...