Visa allt om Storstadens Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 14 087 5 535 3 394 5 719 5 797
Övrig omsättning 153 - - 326 -
Rörelseresultat (EBIT) 78 107 170 427 -347
Resultat efter finansnetto 74 100 142 413 -364
Årets resultat 51 135 63 388 -364
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 86 124 177 170
Omsättningstillgångar 5 694 2 548 563 1 250 981
Tillgångar 5 760 2 634 687 1 428 1 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 323 273 138 75 -310
Obeskattade reserver 0 0 47 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 436 2 361 503 1 353 1 461
Skulder och eget kapital 5 760 2 634 687 1 428 1 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 577 848 601 86 746
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 490 222 149 268 223
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 14 240 5 535 3 394 6 045 5 797
Nyckeltal
Antal anställda 5 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 817 1 845 1 697 2 860 2 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 361 380 633 490
Rörelseresultat, EBITDA 125 169 306 480 -274
Nettoomsättningförändring 154,51% 63,08% -40,65% -1,35% -%
Du Pont-modellen 1,37% 4,06% 24,75% 29,90% -30,15%
Vinstmarginal 0,56% 1,93% 5,01% 7,47% -5,99%
Bruttovinstmarginal 87,15% 73,79% 69,06% 35,85% 26,15%
Rörelsekapital/omsättning 1,83% 3,38% 1,77% -1,80% -8,28%
Soliditet 5,61% 10,36% 25,42% 5,25% -26,93%
Kassalikviditet 104,75% 107,92% 111,93% 92,39% 67,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...