Visa allt om Fotograf Charlie Bennet AB
Visa allt om Fotograf Charlie Bennet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 56 311 838 686 600 202
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -8 18 -25 46 37
Resultat efter finansnetto -24 -8 14 -25 45 37
Årets resultat -24 -8 7 -25 32 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 118 118 134 37 20
Omsättningstillgångar 2 59 162 159 231 135
Tillgångar 71 178 280 293 268 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 76 83 84 109 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 102 197 209 158 77
Skulder och eget kapital 71 178 280 293 268 154
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 60 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 13 43 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 311 838 686 600 202
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 686 - 202
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 142 - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 41 54 4 56 42
Nettoomsättningförändring -81,99% -62,89% 22,16% 14,33% 197,03% -%
Du Pont-modellen -33,80% -4,49% 6,43% -8,19% 17,16% 24,03%
Vinstmarginal -42,86% -2,57% 2,15% -3,50% 7,67% 18,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 81,99% 75,42% 98,83% 83,50% 77,23%
Rörelsekapital/omsättning -32,14% -13,83% -4,18% -7,29% 12,17% 28,71%
Soliditet 71,83% 42,70% 29,64% 28,67% 40,67% 50,00%
Kassalikviditet 10,00% 57,84% 82,23% 76,08% 146,20% 175,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...