Visa allt om RBM Industrigolv Jkpg AB
Visa allt om RBM Industrigolv Jkpg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 947 4 962 4 977 6 240 7 716
Övrig omsättning - - - - 60
Rörelseresultat (EBIT) 44 78 -361 35 452
Resultat efter finansnetto 23 58 -392 20 449
Årets resultat 23 58 -392 1 323
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 146 228 320 412
Omsättningstillgångar 1 267 647 1 045 1 775 1 443
Tillgångar 1 321 794 1 273 2 095 1 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 189 131 324 373
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 209 130 187 302 0
Kortfristiga skulder 899 475 955 1 470 1 482
Skulder och eget kapital 1 321 794 1 273 2 095 1 855
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 479 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 316 1 892 2 298 2 023 2 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 437 682 830 947 1 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50
Omsättning 3 947 4 962 4 977 6 240 7 776
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 987 1 241 711 891 965
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 664 463 504 554
Rörelseresultat, EBITDA 137 170 -269 127 500
Nettoomsättningförändring -20,46% -0,30% -20,24% -19,13% -%
Du Pont-modellen 3,33% 9,82% -28,36% 1,67% 24,37%
Vinstmarginal 1,11% 1,57% -7,25% 0,56% 5,86%
Bruttovinstmarginal 73,37% 83,35% 80,87% 75,37% 80,38%
Rörelsekapital/omsättning 9,32% 3,47% 1,81% 4,89% -0,51%
Soliditet 16,05% 23,80% 10,29% 15,47% 20,11%
Kassalikviditet 124,03% 118,53% 84,92% 110,68% 89,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...