Visa allt om KG Investment Group AB
Visa allt om KG Investment Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 143 352 5 0 504
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 70 -7 -19 -6
Resultat efter finansnetto -55 70 -7 -19 -6
Årets resultat -39 43 -7 -19 -14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 72 30 34 39
Omsättningstillgångar 65 193 3 5 26
Tillgångar 120 265 33 40 65
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 73 30 17 36
Obeskattade reserver 0 16 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 2 0 0 5
Kortfristiga skulder 79 173 3 23 24
Skulder och eget kapital 120 265 33 40 65
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 47 105 0 0 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 15 33 0 0 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 143 352 5 0 504
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 143 352 - - 504
Personalkostnader per anställd (tkr) 66 153 - - 210
Rörelseresultat, EBITDA -39 79 -3 -15 0
Nettoomsättningförändring -59,38% 6 940,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -38,33% 26,42% -21,21% -% -9,23%
Vinstmarginal -32,17% 19,89% -140,00% -% -1,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,79% 5,68% 0,00% -% 0,40%
Soliditet 28,33% 32,26% 90,91% 42,50% 55,38%
Kassalikviditet 82,28% 111,56% 100,00% 21,74% 108,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...