Visa allt om MJ Koncept & Evenemangsproduktion AB
Visa allt om MJ Koncept & Evenemangsproduktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 0 5 0 0 28
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -1 -2 -9 7
Resultat efter finansnetto -2 -2 -1 -2 -9 7
Årets resultat -2 -2 -1 -2 -9 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 61 63 67 66 97 110
Tillgångar 61 63 67 66 97 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 41 43 44 46 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 23 18 23 17 47
Kortfristiga skulder 0 0 6 0 5 8
Skulder och eget kapital 61 63 67 66 97 110
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04 2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 0 0 28
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 14
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 2
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -1 -2 -9 7
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -1,49% -% -% 6,36%
Vinstmarginal -% -% -20,00% -% -% 25,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% 64,29%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 220,00% -% -% 364,29%
Soliditet 62,30% 65,08% 64,18% 66,67% 70,22% 50,00%
Kassalikviditet -% -% 1 116,67% -% 1 940,00% 1 375,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...