Visa allt om WOWES Blombutik 3 AB
Visa allt om WOWES Blombutik 3 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2 836 2 786 2 570 2 809 2 855 2 925
Övrig omsättning - - - - - 19
Rörelseresultat (EBIT) -57 -194 -54 -16 -250 -479
Resultat efter finansnetto -58 -195 -54 -16 -250 -479
Årets resultat 0 0 0 -1 -195 -353
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 376 505 633 762 884
Omsättningstillgångar 632 626 387 209 349 376
Tillgångar 882 1 002 892 842 1 110 1 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 50 49 49 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 832 952 842 793 1 060 1 210
Skulder och eget kapital 882 1 002 892 842 1 110 1 260
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 799 790 843 823 951 1 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 278 259 256 212 255 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 836 2 786 2 570 2 809 2 855 2 944
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 4 4 9 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 418 1 393 643 702 317 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 545 541 278 264 139 360
Rörelseresultat, EBITDA 69 -65 75 113 -121 -352
Nettoomsättningförändring 1,79% 8,40% -8,51% -1,61% -2,39% -%
Du Pont-modellen -6,46% -19,36% -6,05% -1,90% -22,52% -38,02%
Vinstmarginal -2,01% -6,96% -2,10% -0,57% -8,76% -16,38%
Bruttovinstmarginal 52,33% 49,64% 59,81% 53,08% 51,24% 48,85%
Rörelsekapital/omsättning -7,05% -11,70% -17,70% -20,79% -24,90% -28,51%
Soliditet 5,56% 4,99% 5,49% 5,82% 4,50% 3,97%
Kassalikviditet 55,41% 47,58% 27,43% 11,35% 16,60% 15,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...