Visa allt om 2Complete AB
Visa allt om 2Complete AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 40 828 33 180 28 077 28 498 19 255 3 935
Övrig omsättning 18 - - 53 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 113 1 944 1 005 1 081 995 831
Resultat efter finansnetto 3 114 1 946 1 024 1 101 998 829
Årets resultat 2 416 1 528 1 119 660 492 607
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 120 145 169 193 0
Omsättningstillgångar 11 329 8 406 7 409 6 605 6 900 2 126
Tillgångar 11 425 8 526 7 554 6 773 7 093 2 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 123 3 407 2 479 1 860 1 499 982
Obeskattade reserver 0 0 16 451 293 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 303 5 120 5 059 4 462 5 300 1 144
Skulder och eget kapital 11 425 8 526 7 554 6 773 7 093 2 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 757 1 616 38
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 781 16 553 14 310 15 960 11 289 1 976
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 5 647 5 149 4 319 4 642 3 712 421
Utdelning till aktieägare 2 000 1 700 600 500 0 0
Omsättning 40 846 33 180 28 077 28 551 19 255 3 935
Nyckeltal
Antal anställda 49 55 62 73 44 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 833 603 453 390 438 437
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 396 299 298 382 290
Rörelseresultat, EBITDA 3 137 1 968 1 029 1 105 1 003 831
Nettoomsättningförändring 23,05% 18,18% -1,48% 48,00% 389,33% -%
Du Pont-modellen 27,26% 22,82% 13,58% 16,30% 14,08% 39,09%
Vinstmarginal 7,63% 5,86% 3,65% 3,87% 5,19% 21,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,86% 9,90% 8,37% 7,52% 8,31% 24,96%
Soliditet 36,09% 39,96% 32,98% 32,37% 24,18% 46,19%
Kassalikviditet 155,13% 164,18% 146,45% 148,03% 130,19% 185,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...