Visa allt om onvega AB
Visa allt om onvega AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 905 1 767 0 0 0 0
Övrig omsättning 213 165 - 100 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 488 250 -238 10 -13 0
Resultat efter finansnetto -1 488 253 -238 10 -12 0
Årets resultat -1 555 43 -238 10 -12 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 678 812 805 103 0 0
Omsättningstillgångar 485 1 728 2 323 32 54 50
Tillgångar 1 163 2 540 3 128 135 54 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 693 2 248 2 204 48 38 50
Obeskattade reserver 277 210 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 194 82 923 87 16 0
Skulder och eget kapital 1 163 2 540 3 128 135 54 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 150 840 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 432 276 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 118 1 932 0 100 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 453 884 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 796 560 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 354 347 -150 19 -13 0
Nettoomsättningförändring -48,78% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -127,94% 9,96% -% -% -% -%
Vinstmarginal -164,42% 14,32% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 33,04% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 32,15% 93,15% -% -% -% -%
Soliditet 78,17% 94,95% 70,46% 35,56% 70,37% 100,00%
Kassalikviditet 250,00% 2 107,32% 251,68% 36,78% 50,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...