Visa allt om Comcare AB
Visa allt om Comcare AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 72 394 371 489 1 079 1 546
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -444 24 -13 66 -75 441
Resultat efter finansnetto 3 929 23 -13 65 -76 440
Årets resultat 3 929 18 -19 65 -76 322
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 536 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 018 255 458 245 484 1 038
Tillgångar 4 554 255 458 245 484 1 038
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 161 232 214 233 168 372
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 393 23 244 12 316 666
Skulder och eget kapital 4 554 255 458 245 484 1 038
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 176 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 55 23
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 128
Omsättning 72 394 371 489 1 079 1 546
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 72 - - - 1 079 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 26 - - - 249 79
Rörelseresultat, EBITDA -444 24 -13 66 -75 441
Nettoomsättningförändring -81,73% 6,20% -24,13% -54,68% -30,21% -%
Du Pont-modellen 86,30% 9,41% -2,84% 26,94% -15,50% 42,49%
Vinstmarginal 5 458,33% 6,09% -3,50% 13,50% -6,95% 28,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 645,83% 58,88% 57,68% 47,65% 15,57% 24,06%
Soliditet 91,37% 90,98% 46,72% 95,10% 34,71% 35,84%
Kassalikviditet 767,94% 1 108,70% 187,70% 2 041,67% 153,16% 155,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...